Hvordan koble bærekraft og business?

Kilde: www.istockphoto.com

Bærekraft er noe mange har hørt om, men avstanden mellom å omsette bærekraft i handling til å bare snakke om det er stor. Årsakene er flere, men mye av hovedutfordringen ligger i at virksomheter mangler informasjon, kunnskap og forståelse om hva de kan gjøre for å integrere bærekraft inn i sin business.

Hva er bærekraft?

Bærekraft er “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov”. (Terese Samuelsen,universitetsavisa.no)

FN har utarbeidet 17 bærekraftsmål som skal være med på å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringene innen 2030. Under de forskjellige hovedmålene er det utarbeidet 169 delmål. Målene er en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bærekraftsmålene skal gjøre noe med årsaken til fattigdom, ulikheter og klimaendringer. Et av hovedprinsippene i målene er at ingen skal utelates (leaving no none behinde). Det å se på det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forholdene er helt essensielt når virksomheter skal jobbe med bærekraftig utvikling.

Bilde: Utsira Kommune. Illustrerer de 17 hovedmålene og de tre dimensjonene i Fn`s bærekraftsmål.

Hva er bærekraftig utvikling?

For å skape en bærekraftig utvikling må verdenssamfunnet, deg og meg jobbe på tre områder samtidig:

 • Klima og miljø
 • Økonomi
 • Sosiale forhold

Se denne videoen å få en rask innføring i hvordan bærekraftig utvikling fungerer.

YouTube.com / FN

Mange tenker på bærekraftige virksomheter som samvittighetsfulle virksomheter som gjør enkelte tiltak og aktiviteter for å bedre virksomheten. Men for at man skal kunne si at en virksomhet er bærekraftig må de ha integrert bærekraft inn i hele verdikjeden.

Hvordan integrere bærekraft i verdikjeden?

Innen grønn strategi er det seks trappetrinn som enkelt setter deg på sporet av hvilke områder i virksomheten du kan jobbe med.

I dette eksempelet vil jeg bruke Vy AS. Dette er en virksomhet som er kjent og brukes av mange. De 4 siste årene har Vy hatt en enorm utvikling ved å integrere bærekraft gjennom hele sin forretningsmodell. I 2018 vant Vy bærekrafts barometeret, stemt frem av den norske befolkning.

Kilde: Stoknes (2019. s, 7)
#utvendig
 • Det er det som er synlig for allmenheten og viser profilen til virksomheten. Det kan være handlinger som foregår i bedriftens yttergrenser og utenfor den daglige driften, slik som deltakelse og samarbeid i handelskammer, næringsforum, miljøorganisasjoner, kvotekjøp, bransjeorganisasjoner, nabolag, velforeninger, idrettslag etc. Men også valg av farger, nett, ved osv.
 • Vy vant bærekrafts barometeret i 2018. De slo sammen NSB og Nettbuss og ble VY, skiftet profil, farge og satset på en grønnere vekst i samarbeid med andre aktører.
#husrengjøring
 • Dette betyr at bedriften starter et endringsarbeid ved å gjøre forbedringer, om mulig, i bygningsmasse, lokaler, arbeidsplasser og eiendeler – ved å innføre f.eks. miljøledelsessystemer, minimere avfall ved reduksjon/gjenbruk/resirkulering, og energieffektivisering eller solpaneler på taket.
 • Vy har gått for elektriske båter, busser og ikke minst rengjøringen av bussene skjer mye mer miljøvennlig en tidligere.
#Leverandør krav
 • Dette omfatter alt bedriften kan gjøre ved å ta i bruk sin innkjøpsmakt til å kjøpe mindre innsatsfaktorer, kjøpe bedre og mer langvarige produkter, samt bare kjøpe fra de mest bærekraftige leverandørene.
 • Vy stiller krav til sine leverandører.
#drift omlegging
 • Drift handler om å legge om i mer bærekraftig retning hvordan man selv produserer og leverer produkter og tjenester helt frem til kundene. I tillegg er muligheter for resirkulering av hele eller deler av produkter man produserer, en viktig retning å gå. 
 • Vy satser på bruk av elektrisk båt og buss.
#produktportefølje
 • I dette trinnet faser man ut de gamle, miljøbelastende produktene, og erstatter dem med nye, renere, innovative og opp-sirkulerte produkter og tjenester. 
 • Når Vy vasker bussene bruker mindre vann enn tidligere og en mer miljøvennlig såpe.
#forretningsmodell
 • Denne utgjør bedriftens «DNA», og definerer hvordan man skaper verdier for sine kunder på mer bærekraftige og unike måter som gir sterkere konkurransefordeler.
 • Vy har i stor grad implementert bærekraft som en del av strategien for virksomheten.
Effekt: Se resultatet av hva bedriften har gjennomført, og evt. returner til ett av trappetrinnene for å gjøre forbedringer. 

Oppsummert viser det at hvis en bedrift skal lykkes med implementering av bærekraft må bærekraft forankres i hele bedriftens verdikjede og forretningsmodell».

En forretningsmodell forklarer hvordan et selskap skaper, leverer og kaprer verdi, og at noe er forankret i et selskaps forretningsmodell vil si at det gjennomsyrer selskapets kjerneaktiviteter og at det er en del av selskapets langsiktige strategi

(McKinsey, 2017).

Selskaper som har integrert bærekraft i sin forretningsmodell vil ha økt konkurransekraft i et langsiktig perspektiv sammenlignet med konkurrenter som ikke har det (Eccles et al. 2014).

Majoriteten av selskaper som hevder at de har opplevd lønnsomhet som følge av bærekraft slår fast at bærekrafts fokuset har ført til endring i nettopp forretningsmodellen (Kiron et al. 2013)

Kilder:

2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow by Email
Facebook
LinkedIn