Hvorfor etterlyser Erna Solberg bedre selgere?

I forelesning med Cecilie Staude snakket vi om at kommunikasjon og markedsføring spiller en viktig rolle for å nå bærekraftsmålene. Det ble tatt opp at Erna Solberg har stått på konferanser og sagt at vi er flinke i Norge til å gjøre mye bra initiativ i retning av bærekraft, men at vi er dårlige selgere. Dette gjør at det blir vanskelig å nå bærekraftsmålene i tide.

Det grønne skiftet er over i en ny fase. De politiske målene er satt og skal nås i løpet av de neste 9 årene. Dersom dette ikke overholdes vil det være store konsekvenser for verden. Som ett resultat av at målene som er satt gjøres det mange tiltak i næringslivet i dag. Ref tidligere innlegg om strategi trappen – bærekraft og business.

Kommunikasjon og oppmerksomhet

For at vi skal lykkes med å påvirke forbrukere til å ta fler bærekraftige valg må bedrifter og organisasjoner bli flinkere til å bli de selgerne Erna Solberg etterlyser. De som er gode på å formilde det de gjør med mål om en endring i adferd i befolkningen. Får vi ikke folk til å endre adferd vil vi ikke komme langt. Da vil vi heller ikke kunne klare å skape lønnsomhet og utløse gevinster av de initiativ som settes i gang. Dersom ingen vil kjøpe de grønne produktene eller bruke de grønne tjenestene kommer vi ingen vei (forelesning med Cecilie Staude).

Jungelen av tilbydere som ønsker forbrukers oppmerksomhet øker, i takt med dette øker også bedriftenes fokus på endring i en mer bærekraftig retning. Det å kunne kommunisere dette ut til forbruker vil i mange tilfeller være helt avgjørende for hvorvidt forbruker velger ditt produktet eller tjeneste.

Grønnvasking

Markedsføring av virksomheters bærekraftige profil er viktig og er med på å løse FNs bærekraftsmål raskere. Dette er et sentralt bidrag for å effektivisere prosessen. På den andre siden har vi også de som misbruker markedsføringen og påberoper seg at de er mer «grønne» og bærekraftig enn det de faktisk er i forhold til innvirkning på klima, natur og mennesker. Dette gir utfordringer ved at tilliten forbrukeren tidligere hadde forsvinner ved at virksomheter «grønnvasker » produkter og tjenester.

Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra med noe som gjør verden bedre.

Kilde: www.gronnvasking.no

Som en del i ett ledd for å komme i bukt med misledende grønn markedsføring har over 100 virksomheter signert på grønnvaskingsplakaten om å kommunisere korrekt i sosiale medier og andre kanaler.

Kilde: www.gronnvasking.no – dette er et utklipp av noen av virksomhetene som har signert.

Er det forskjell på holdning og handling?

I en studie fra BI med Pål Rasmus Silseth viser han til at miljø og bærekraft blir stadig viktigere for norske forbrukere, men at det er store sprik mellom holdning og handling.

  • Hele 80% utrykket bekymring rundt miljø/bærekraft.
  • 50% har positive holdinger.
  • men KUN 5% som faktisk endrer adferd.

Adferds teorier viser at det er viktig å forstå hvordan man kan påvirke folk til å endre adferd. Mennesker styres av vaner, følelser og sosiale aspekter ved livet. I tillegg er tilgjengelighet at informasjon sentralt, tid og andre begrensninger som påvirker beslutninger. (Thaler og Gunstein, 2009)

Veien videre for forbedring

Det er er viktig for en virksomhet og hele veien tenke på endring og innovasjon. I vår eksamensoppgave skulle vi komme med tre tiltak Vy kunne jobbe videre med for å ytterligere forbedre seg. Hele oppgaven bygger videre på det Erna Solberg etterlyser, hvordan vi skal kommunisere bærekraftige tiltak virksomheten jobber med ut til kundene.

Hvordan gjør Vy det?

Min opplevelse av VY er at de gjør mye riktig i kommunikasjonen til kunden. De har integrert deres bærekraftsmål i forretningsmodellen, forankrer dette gjennom deres strategiske planlegging og kommunisert dette godt ut til kundene via sine ulike mediekanaler. Dette gjenspeiler seg ved at de vant kunde barometeret for bærekraft i 2018.

Kilder:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow by Email
Facebook
LinkedIn