Hvorfor skal du tenke på interessenter?

I denne delen av digital markedsføring i modulen sosial kommunikasjon har vi valgt å skrive eksamensoppgave om VY. Etter en nærmere titt på deres årsrapport for bærekraft (2019) ser vi at virksomheten aktivt går inn for å jobbe med FN`s bærekraftsmål.

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er image-1.png
(Vygruppen, 2020, s. 22)

Kilde: www.vy.no – utklipp fra bærekrafts rapporten 2019.

Vy jobber aktivt med målene du ser på bildet og har vist at dette er noe de setter høyt. Det som er viktig når Vy skal fatte tiltak og gå ut med dette er at interessentene for virksomheten er ivaretatt.

Teorien presentert av Freeman, argumenterer for at et firma skal skape verdi for alle sine interessenter, ikke bare aksjonærer. Dersom bedriften skal bli “lønnsom” må man ta hensyn til sine interessenter.

Dette viser at for Vy er det helt essensielt og vite hvem interessentene er og hva som er vesentlig/viktig for dem. For å kartlegge dette utarbeides en interessent og vesentlighets analyse. Interessentene er de som har en interesse i Vy og vesentlighet er hva som er viktig for interessenten.

Interessentene til Vy er kunder, konkurrenter, eiere, FN`s bærekraftsmål, myndigheter, leverandører, samarbeidspartnere og andre organisasjoner. Hva som er vesentlig for de forskjellige må fremkomme i analysen.

Det finnes flere måter å lage en interessent og vesentlighets analyse på. Under finner du et eksempel på hvordan Vy har gjort det i sin bærekrafts rapport 2019.

Det er avslutningsvis viktig og formilde det finnes mange forskjellige måter å utarbeide analysen på, det viktigste er at interessentene dine og behovet er identifisert da de er nøkkelen for å lykkes med tiltakene. Dersom en interessent ikke syntes noe om tiltaket ditt vil dette gi ringvirkninger og konsekvenser.

Kilde:

  • www.vy.no
  • SNL
  • Freeman

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow by Email
Facebook
LinkedIn