Kan plattforms teknologi og kreativitet løse den «unge eldrebølgen»?

Bildet er hentet fra min tidligere eksamensoppgave i FME 2020.

Befolkningen i Norge blir eldre og eldre og i dag er gjennomsnitts levealderen på 82 år. Prognoser fra SSB viser at levealderen i 2050 vil øke til 87 år.

Dersom det ikke skjer en fortgang i innovasjons takten vil en gjennomsnitts nordmann i 2050, måtte betale 63% skatt, jobbe 43 timers uke, og pensjon først ved fylte 70 år.

«Den unge eldrebølgen».

Dette er mennesker i alderen 60 år+ som ufrivillig tvinges ut av arbeidslivet, og inn i arbeidsledighet og en tidlig pensjon. Flere av disse er ressurssterke mennesker som ønsker å jobbe.

Dersom vi ikke tar i bruk kreativitet, teknologi og innovasjon, og bedre samhandlingen mellom offentlig og privat sektor, vil dette være hva som venter generasjon Z og oss i fremtiden.

Vi må tenke nytt. Han undrer seg over hvorfor politikerne ikke tenker nytt. – Det står ikke på pengene, men hodet og hjertet.

Kilde: Velferdsforsker ved NOVA – Svein Olav Daatland sier til Forskning.no.

AS Norge trenger flere unge friske hjerner, som kan komme med kreative løsninger til hvordan vi kan utnytte teknologi og digital kompetanse. For å finne nye og mer bærekraftige løsninger for velferds Norge.  

18.01.20 hadde jeg forelesning med Arne Krokan. Han forteller om nettopp dette. Eldrebølgen, befolkningsvekst, innvandring og en økende grad av uføre. Han presiserte at Norge har dobbelt så stor andel uføre enn andre land i Europa.

Hva kan «vi» gjøre for å løse dette problemet? Dette er jo ikke en bærekraftig fremtid for deg, dine barn eller fremtidige barnebarn? Det er heller ikke samfunnsøkonomisk gunstig for dere som skal leve i dette landet i fremtiden».

Hentet fra forelesning DIG 18.01 – Arne Krokan

Bilde hentet fra Power Point 18.01.21 – Arne Krokan.

Antall mottagere og bidragsytere til statskassen i fremtiden går ikke opp. Tar vi utgangspunkt i tall fra SSB, vil dagens velferdssamfunn med de goder dette måtte innebære, delvis eller helt forsvinne.

For å kunne være en bidragsyter inn til statskassen må man enten ha en jobb, drive en bedrift, tjene penger og betale skatt.

I følge det store norske leksikon er definisjonen av en ressurs: Noe som kan utnyttes økonomisk, eller som er til nytte på annen måte.

De overnevnte gruppene SSB belyser er jo menneskelige ressurser. Spesielt gruppen «unge eldre 60 år+», innvandrere og uføre. Hvorfor skal ikke disse fullt eller delvis kunne være i jobb å bli en økonomisk ressurs inn til statskassen?

Jeg ønsker å belyse i dette innlegge hvilke hindringer disse menneskene møter. Hvordan en mulig lovendring, kreativitet og plattforms teknologi kan bringe muligheter og løsninger for den «unge eldrebølgen».

Den «unge eldrebølgen»

Dette er mennesker i alderen 60-67 år som i majoriteten har god fysisk og mental helse. Ja du leser riktig, det er de som er født på 1950 tallet og oppover.

Denne gruppen er en meget ressurssterk gruppe, hvor mange av dem har jobbet flere år i næringslivet. De har gode ferdigheter, kompetanse og holdninger.

I 2013 ble det forbudt å diskriminere eldre i arbeidslivet, likevel opplever mange at det er svært vanskelig å finne jobb etter fylte 60 år.

Det er fortsatt en økende grad med ekskludering av denne gruppen i arbeidslivet.

Jørund Hassel – da.no

Årsaken til denne ekskluderingen kan være mangesidig, men mangel på digital kompetanse er nok høyt på listen.

Nedturen som ble suksess

Astrid Morin, 62 år – tidligere grunder, hotellsjef og leder. Hun havnet utenfor arbeidslivet da virksomheten hun jobbet i gikk konkurs. Hun forteller at holdningene hun møtte i søken på nytt arbeide, var lite oppløftende.

Jeg følge meg som ett gammelt smørbrød som ikke kunne settes i disken for salg.

Astrid Morin, 62 år.

Astrid tok saken i egne hender, løsningen ble egen virksomhet. På 7 år har hun hatt en omsetningsvekst på 371%. Hun har alltid hatt ett hjerte for sosialt entreprenørskap. Arbeidsstokken hennes består av 7 deltidsansatte alle i alderen 60-79 år.

Astrid Nøkleby Heiberg

Før du leser videre vil jeg du skal se noen minutter av denne videoen med psykiater og politiker – Astrid Nøkleby Heiberg.

«Den unge eldrebølgen». Civita – Astrid Nøkleby Heiberg.

Det ikke nødvendigvis er slik at dagens 62 åringer stiller seg i gate 62 for å dra til syden. Vi trenger fler i jobb, dette er ikke bærekraftig.

Astrid Nøkleby Heiberg

Plattformstjeneste kobler 60 + til arbeidslivet.

Vi kjenner alle til Finn.no og deres tjenester. Plattformen som presenteres nedenfor har vi valgt å kalle «www.ressursbølgen.no«.

Bilde hentet fra min tidligere gruppeeksamen i FME (forretningsmodeller og entreprenøriell strategi 2020).

Dette er en prototype/plattform som kobler næringsliv og mennesker som er 60 år+ sammen. Løsningen tar for seg mennesker som av ulik årsak ikke er i jobb, men som ønsker å ta enkeltoppdrag, jobbe helt eller delvis. Portalen er skalerbar og kan utvides til mer enn bare eldre.

Bilde hentet fra min tidligere gruppeeksamen i FME (forretningsmodeller og entreprenøriell strategi 2020).

Plattformen er levedyktig, men ikke i den skala den kunne vært dersom regjeringen hadde turt å stille ett lovfestet krav til virksomhetene, at 10% av arbeidsstaben måtte kvoteres til de som ufrivillig ikke er i arbeid.

Ved endring åpner det opp for at teknologi i større grad kan brukes til å koble næringsliv og de som er havnet utenfor sammen. Dette er sosialt entreprenørskap, en bærekraftig forretningsmodell og vil gi samfunns økonomiske fordeler.

Regjeringen og NAV prøver

Regjeringen og NAV har jobbet med flere planer og strategier ved å legge tilrette for sysselsetting, inkludering og endring av holdninger. Til tross for dette er statistikken og tallene klare. De har ikke lykkes.

Næringsliv

Jeg oppfordrer Norges fremtidige entreprenører og ledere til å tenke litt på dette. Kennedy var en mann som la stor vekt på det etiske kravet om å bidra til samfunnet.

Hva er det vi og AS Norge kan gjøre for å ta i bruk disse menneskelige ressursene ved sysselsetting av uføre, innvandrere, ufrivillige arbeidsløse 60 år+ og den «unge eldrebølge»?

Spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg, men spør heller hva du kan gjøre for landet ditt .

John.F.Kennedy

For min del ville jeg naturlig nok hatt ett fokus på holdninger i næringslivet og i politikken. Enda viktigere er kombinasjonen av teknologi, kreativitet og innovasjon, digital samhandling på tvers av offentlig og privat sektor.

Satt i en umulig situasjon

Etter min oppfatning er det ikke slik at 60+, uføretrygde og innvandrere har som ønske å sitte hjemme å gjøre ingenting? De kan ha fått livet snudd på hodet, noen er blitt ekskludert fra arbeidslivet, enkelte kan til og med ha medfødt handicap – som gjør at mange av dem uønsket ikke er i jobb. Dette er en viktig tanke å ha med seg.

Smarte digitale løsninger

Jeg tror det er noen kreative sjeler der ute som kan utnytte og koble muliggjørende teknologier sammen og finne på smarte kreative digitale løsninger for å løse store deler av dette problemet.

Vi må ta innover oss at velferdsgodene vi har i dag vil forsvinne dersom vi ikke gjør noe.

Silje Lisether

Kilder:

 • Dette innlegget er inspirert av Astrid Morin – tidligere entreprenør og Høyrepolitiker – Astrid Nøkleby Heiberg. Begge er kloke damer, som har erfaring, tanker og refleksjoner rundt disse temaene.
 • Arne Krokan – min foreleser i DIG som har delt kunnskap, fakta, tall, bilder, diskusjon og drøfting rundt tema, digitalisering, plattformsøkonomi og nettverksøkonomi.
 • Store norske leksikon.
 • https://forskning.no/arbeid-ntb/flere-unge-blir-ufore/1714636 –
 • https://www.aftenbladet.no/innenriks/i/Jgq9j/spoer-ikke-hva-landet-ditt-kan-gjoere-for-deg.
 • https://forskning.no/arbeid-ntb/flere-unge-blir-ufore/1714636
 • https://www.dagsavisen.no/debatt/eldre-mobbing-i-arbeidslivet-utbrett-fenomen-eller-ikke-1.445807

1 kommentar

 1. Heisann:)

  Veldig fint blogginnlegg, veldig spennende at du tar for deg eldrebølgen og litt om hvordan eldre i stor grad er solide ressurser, kjempe interessant.
  Jeg synes også det er veldig fint at du har skrevet så mye og utfyllende om tema du har valgt og trekker inn kilden på en fin måte. Det kan være en idé å forholde deg til Chicago manualen når du kildehenviser i løpende tekst, både for øving til eksamen, men også for å være på den sikre siden:)
  Jeg skulle også ønske du hadde flettet inn en mer konkret form for teknologi, i forhold til teamet ditt:)
  Til neste gang kan du også gjerne dele opp innlegget ditt med underoverskrifter, slik at innlegget blir mer oversiktlig og strukturert:)
  Eller synes jeg du har gjort en kjempebra jobb, og skrevet et veldig interessant blogginnlegg:)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Follow by Email
Facebook
LinkedIn